We love to create nice designs jewelry with great value.

Infinity-Flower Round Illusion Diamond Pendant

฿ 30,500

PENDANT IN 18KT WHITE GOLD
SETTING WITH
1) ROUND BRILLIANT CUT DIAMONDS IN MICRO-PAVE ON THE “INFINITY” SIGN MOTIF FOR THE TOP HOOK.
2) ROUND BRILLIANT CUT DIAMONDS IN PRONG-SETTING FORMING A “FLOWER” OUTLOOK FOR THE CENTER PART.
3) MARQUISE / PRINCESS CUT DIAMONDS IN ILLUSION-SETTING FORMING THE OUTLOOK OF ROUND SHAPE IN 5.0 mm. DIAMETER WHICH SIMULATES TO THE ~0.50 ct. SIZE. IT IS HUNG FREELY WITHIN THE LARGE ROUND LOOP WHICH SET WITH THE MICRO- PAVE DIAMONDS.


Diamond weight
: Marquise 4 p – 0.18 cts.
: Square    1 p – 0.06 cts.
: Round 46 p – 0.36 cts.

SKU: Product Code : P-VRA-1527-DZ5000
_96800_151 Categories: , , ,

จี้ ทองขาว 18 เค ประกอบด้วย
1) เพชรทรงกลม ถูกประดับเป็นสัญลักษณ์ “ ∞ ” (infinity) หรือ อนันต์ เป็นรูปแบบงานฝังโดยใช้กล้องฝัง (Micro-Pave Setting) ซึ่งสามารถเก็บรายละเอียดได้เป็นอย่างดี

2) ดอกไม้ตรงกลาง ประดับด้วยเพชรทรงกลม ซึ่งดอกไม้เปรียบเสมือนความสวยงามของผู้หญิง

3) เพชรรูปทรงรวงข้าว (Marquise) และทรงสี่เหลี่ยม (Princess) ประกบเข้าด้วยกัน (Illusion-Setting) เป็นรูปทรงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.0 มิลลิเมตร (หรือเทียบเท่าเพชรเม็ดเดี่ยว ขนาด 0.50 กะรัต)

นอกจากนี้ บนยอดหนามเตยทั้ง 4 เตย ประดับด้วยเพชร เพิ่มประกายได้เป็นอย่างดี ดูแล้วมีความสวยงามเป็นอย่างมาก ซึ่งรูปแบบงานฝังเพชรยอดนี้ ต้องอาศัยช่างที่มีประสบการณ์และมีความชำนาญเป็นอย่างมาก

Reviews


There are no reviews yet.

Be the first to review “Infinity-Flower Round Illusion Diamond Pendant”