We love to create nice designs jewelry with great value.

Pink Gold Flower Round Illusion Diamond Pendant

฿ 18,300

PENDANT IN 18KT WHITE /PINK GOLD WITH:
1) ROUND BRILLIANT CUT DIAMONDS IN MICRO-PAVE ON PINK GOLD WITH THE FLOWER MOTIF.
2) MARQUISE / PRINCESS CUT DIAMONDS IN ILLUSION-SETTING FORMING THE OUTLOOK OF ROUND SHAPE IN 5.0 mm. DIAMETER WHICH SIMULATES TO ~0.50 ct. SIZE.
3) THERE ARE 4 ROUND BRILLIANT DIAMONDS ON TOP OF THE 4 PRONGS OF ILLUSION- SETTING CREATING AN ELEGANT LOOK WITH LITTLE GOLD SURFACE APPEARANCE.


Diamond weight
: Marquise 4 p – 0.18 cts.
: Square    1 p – 0.06 cts.
: Round 16 p – 0.08 cts.

SKU: Product Code : P-VRA-1457-DZ5000
_58200 Categories: , , ,

จี้ ทองขาว และทองชมพู 18 เค ประกอบด้วย

1) เพชรทรงกลม ประดับสลับบนกลีบดอกไม้ทองชมพู ด้วยรูปแบบการฝังแบบใช้กล้องฝัง (Micro-Pave Setting) ซึ่งสามารถเก็บรายละเอียดงานได้เป็นอย่างดี

2) เพชรรูปทรงรวงข้าว (Marquise) และทรงสี่เหลี่ยม (Princess) ประกบเข้าด้วยกัน (Illusion-Setting) เป็นรูปทรงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.0 มิลลิเมตร (หรือเทียบเท่าเพชรเม็ดเดี่ยว ขนาด 0.50 กะรัต)

3) บนยอดหนามเตยทั้ง 4 เตย ประดับด้วยเพชร เพิ่มประกายได้เป็นอย่างดี ดูแล้วมีความสวยงามเป็นอย่างมาก ซึ่งรูปแบบงานฝังเพชรยอดนี้ ต้องอาศัยช่างที่มีประสบการณ์และมีความชำนาญเป็นอย่างมาก

Reviews


There are no reviews yet.

Be the first to review “Pink Gold Flower Round Illusion Diamond Pendant”